Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Ubåten U-864

Vraket av den tyske ubåten U-864 utenfor Fedje hadde en last på anslagsvis 65-70 tonn metallisk kvikksølv da den ble torpedert i 1945. Vraket bør heves og forurenset havbunn bør tildekkes med rene masser. Regjeringen foreslår at det bevilges 8,2 millioner kroner knyttet til videre arbeid i 2009. Betydelige deler av de forberedende arbeidene vil gjennomføres i 2010 og hevingsoperasjonen planlegges gjennomført sommeren 2011.

Se også pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet