Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universiteter og høyskoler – økt basisbevilgning

Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner for å styrke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Dette vil bidra til å styrke den langsiktige og målrettede satsingen på utdanning og forskning. Regjeringen ønsker med dette å sikre tilstrekkelig robuste institusjoner og opprettholde den nødvendige aktiviteten for utdanning og forskning av høy kvalitet.