Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte fra selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning

Regjeringen foreslår å redusere utbytte fra selskapene under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning med 6,2 milliarder kroner. Reduksjonen i utbytteutbetalingene skyldes i hovedsak bortfall av utbytte fra de børsnoterte selskapene Norsk Hydro ASA, Telenor ASA, DnBNOR ASA og Cermaq ASA. Videre foreslås det at det ikke tas utbytte fra Agentum eller Entra Eiendom. I motsatt retning trekker økt utbytte fra Yara International ASA, Flytoget AS og Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S.