Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingssamarbeid - finanskrise

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på til sammen 200 millioner kroner til land som er dårligst rustet til å møte finanskrisen. Satsingen skal være med på å motvirke negative konsekvenser av krisen for fattige land. Den skal også støtte særlig utsatte grupper som flyktinger og internt fordrevne.

Se egen pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Se også Anstendig Arbeid