Siste budsjett

Klikk her
Revidert budsjett  2010 Regjeringen Stoltenberg II