Nyheter

18 June 2010 - Revidert budsjett vedtatt i Stortinget

18. juni behandlet Stortinget tilleggsbevigninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2010. Se saksbehandlingen her. Se også omtale av Revidert Nasjonalbudsjett 2010.


04 May 2010 - Revidert nasjonalbudsjett 2010

– I forslag til revisjon av statsbudsjettet er bruken av oljeinntektene  17 milliarder kroner lavere enn vi la opp til i budsjettet fra i fjor høst. Vi tar vare på de gode resultatene vi har oppnådd i norsk økonomi og legger grunnlaget for økt sysselsetting og fortsatt lav arbeidsledighet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.