Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og utdanningsreiser - forsøksordning

I saldert budsjett er det bevilget 18,6 millioner kroner til å finansiere en forsøksordning med arbeids- og utdanningsreiser for personer med funksjonsnedsettelser. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen knyttet til forsøksordningen med 3,8 millioner kroner i 2010. Samlet sett vil det bety at 50 nye brukere vil få et tilbud.

Se egen pressemelding fra Arbeidsdepartementet