Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger

Prognosene per mars 2010 tilsier at det vil være gjennomsnittlig 230 enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år i 2010. Dette er 81 færre enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år med 148,2 millioner kroner.