Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse er en tariffestet ordning. Boliglån kan ytes med inntil 1,5 millioner kroner, til pensjonister og yrkesaktive medlemmer av Statens Pensjonskasse. Regjeringen foreslår å øke rammene for utbetaling av nye lån med 2,5 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett 2010, fra 6,0 til 8,5 milliarder kroner. Oppjusteringen skyldes i hovedsak at anslaget for antall utbetalte nye lån per uke er økt fra 100 til 140. Anslaget er basert på erfaringstall for søknadsinngangen så langt i 2010, og må ses i sammenheng med at Statens Pensjonskasse for tiden har en av markedets gunstigste renter på boliglån

Se egen pressemelding fra Arbeidsdepartementet.