Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligtilskudd til utleieboliger

Boligtilskudd til utleieboliger blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer utleieboliger for vanskeligstilte. Det har vært stor etterspørsel etter tilskudd til kommunale utleieboliger til flyktninger og andre vanskeligstilte, og det er grunn til å tro at pågangen etter boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte vil fortsette utover året.

Regjeringen foreslår derfor at tilsagnsrammen for boligtilskudd til utleieboliger økes med om lag 90 millioner kroner. Dette gir rom for å gi tilsagn om tilskudd til i underkant av 250 flere utleieboliger i 2010. Som følge av dette foreslås det å øke bevilgningen på posten med 40 millioner kroner i 2010.

For mer informasjon om tilskuddskriteriene, se www.husbanken.no.