Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom budsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av budsjettpolitikken blir det ofte fokusert på det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, det vil si budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal et oljekorrigert underskudd dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen er statsbudsjettet for 2009 i balanse.

I tillegg til det oljekorrigerte underskuddet, knyttes vurderingene av budsjettet særlig opp mot det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet og det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond.

Regjeringens reviderte budsjettforslag for 2010 innebærer et oljekorrigert underskudd på 139,6 milliarder kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 131,5 milliarder kroner. Det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond anslås til 230,1 milliarder kroner i 2010.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2010, kapittel 3.