Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettprosess

Regjeringen legger fram et forslag til statsbudsjett for Stortinget i begynnelsen av oktober året før det året budsjettet skal gjelde for (budsjettåret). Vanligvis behandler Stortinget budsjettforslaget og vedtar det endelige budsjettet i desember. Det vedtatte budsjettet omtales ofte som saldert budsjett.

Revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram for Stortinget i første halvdel av mai i budsjettåret. Dette er en revisjon av det opprinnelige budsjettet, og behandles normalt av Stortinget i midten av juni.

Mot slutten av budsjettåret, vanligvis i månedsskiftet november/desember, blir Stortinget forelagt nysaldert budsjett. Da foretas de siste justeringene av budsjettet. Statsregnskapet legges fram påfølgende vår, vanligvis i slutten av april.