Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CLIMIT

CLIMIT-programmet er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2. Programmets mandat er begrenset til CO2-håndtering av kullkraft og gasskraft. Om lag en femtedel av de norske CO2-utslippene kommer imidlertid fra industrien. Regjeringen foreslår derfor å utvide formålet til CLIMIT-programmet til også å gjelde teknologier for CO2-håndtering av industriutslipp.