Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-håndtering

Regjeringen ønsker at Norge skal være et foregangsland på fangst og lagring av CO2, og bidra til teknologiutvikling og reduserte kostnader for slik teknologi. Sammen med byggingen og driften av teknologisenteret, vil arbeidet med planlegging og forberedelse av fullskalaanlegget på Mongstad stå sentralt i regjeringens innsats for å utvikle og realisere fangst og lagring av CO2 i årene som kommer.

Regjeringens ambisjon om å realisere CO2-håndtering på Mongstad har hele tiden vært utfordrende. Med dagens informasjon legges det opp til at regjeringen vil kunne legge fram et samlet beslutnings¬grunnlag for fullskala fangst, transport og lagring av CO2 fra Mongstad for Stortinget i 2014.

Regjeringen legger til grunn at planleggings- og forberedelsesarbeidet med fullskalaanlegget for CO2-fangst på Mongstad skal følge normal industripraksis for store og kompliserte prosjekter. Det innebærer at prosjektet skal ha god fremdrift, men slik at hensynet til forsvarlig kvalitetssikring og kostnadskontroll ivaretas. Det legges videre til rette for å utnytte læring fra utbyggings- og driftsfasen ved teknologisenteret (TCM).
 
I det pågående prosjektsamarbeidet vurderes to hovedløsninger for raskest mulig realisering av CO2-håndtering ved kraftvarmeverket: En stegvis løsning for CO2-fangst ved kraftvarmeverkets to turbiner som også inkluderer røykgassresirkulering, og samtidig utbygging av et fangstanlegg for to turbiner.
 
Avtaleverket som regulerer staten og Statoils videre arbeid med gjennomføringen prosjektet skal utdypes og konkretiseres. Parallelt med planleggingsarbeidet pågår det derfor et arbeid med å utvikle et slikt avtaleverk, som både gir staten og Statoil rettigheter og forpliktelser i forbindelse med etableringen og driften av fullskala-anlegget for CO2-fangst ved kraftvarmeverket.

Revidert budsjettbehov knyttet til planlegging og forberedelse av fullskala CO2-fangst på Mongstad i 2010 er 360 mill. kroner, en reduksjon på 400 millioner kroner.

Gassnova og Gassco arbeider med å utrede alternative løsninger for transport og lagring av CO2 fra Mongstad. Planleggingsarbeidet har som utgangspunkt at en løsning for transport og sikker lagring av CO2 skal kunne stå klar ved oppstart av det planlagte fullskala-anlegget for CO2-fangst på Mongstad. Med dagens informasjon innebærer dette at det kan legges fram et samlet beslutningsgrunnlag (inkl. fangst, transport og lagring av CO2) for Stortinget i 2014.

Revidert budsjettbehov for 2010 knyttet til planlegging og forberedelse av transport- og lagringsløsning for CO2 fra Mongstad er 390 millioner kroner, en reduksjon på 110 millioner kroner.