Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eksportfinans

Regjeringen åpner for å redusere kravet til norsk andel i prosjekter fra 50 til 30 prosent for fastrentelån fra 108-ordningen under Eksportfinans ASA.

Videre åpnes det for å gi lån (under 108-ordningen) som er i nasjonal interesse. Sammen med tilsvarende endring for garanti fra GIEK innebærer det at også andre forhold enn konkrete leveranser fra Norge kan vektlegges i vurderingen av om et prosjekt kvalifiserer for å få lån og garantier.

Se også Utbytte – selskaper hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser.