Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk ID (eID)

Bruken av MinID er mer enn doblet på ett år, og godt over to millioner innbyggere har tatt i bruk løsningen. For å håndtere den økte bruken, foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 13 millioner kroner til drift og oppgradering av løsningen.

Les mer i pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.