Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enslige mindreårige flyktninger – tilskudd ved bosetting

Det er i saldert busjett bevilget 185,8 millioner kroner til det særskilte tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger. Det har vært en sterk økning i antall bosatte enslige mindreårige i slutten av 2009 i forhold til forutsetningene som er lagt til grunn i saldert budsjett. Bevilgingsbehovet i 2010 er nå beregnet til om lag 237 millioner kroner.

Videre er det forventet at forslaget om å gi integreringstilskudd etter voksen sats til enslige, mindreårige flyktninger under 18 år vil føre til økt bosetting og dermed gi et merbehov på 1,6 millioner kroner.

Samlet foreslår Regeringen å øke bevilgningen til tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 53 millioner kroner.