Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskningsskipet Lance

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 4,5 millioner kroner til 30-årsklassifisering av Norsk Polarinstitutts isgående forskningsfartøy Lance. Fartøyet har siden 1980 vært brukt av Norsk Polarinstitutt som forsknings- og ekspedisjonsfartøy i Arktis og tidvis i Antarktis. Fartøyet må på grunn av sin alder gjennomgå en 30-års klassifisering innen utgangen av 2010 for å beholde sine sertifikater og være seilingsdyktig.