Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Friluftsområder - båndlegging

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kjøp av friluftsområder med 15 millioner kroner. Bakgrunnen er at flere kommuner i 2010 forventes å bli ferdige med å sikre og klargjøre flere strandarealer, turveier og bynære grøntområder for allmennheten enn tidligere antatt.