Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Full city

Full City forliste 31. juli 2009, og oljelekkasjen fra skipet førte til oljepåslag langs 75 kilometer med strandområder. Da det omfattende opprenskingsarbeidet ble avbrutt i slutten av november var det samlet opp om lag 2 600 tonn med oljebefengt avfall. Arbeidet videreføres våren 2010.

Stortinget ga i 2009 en tilleggsbevilgning på 200 millioner kroner for å dekke utgifter til oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av Full City. Det ble da anslått en samlet aksjonskostnad på til sammen 234 millioner kroner. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til anslaget.

I forbindelse med revidert budsjett for 2010 foreslår Regjeringen en bevilgning på 34 millioner kroner til videreføring av opprensingsarbeidet etter Full City.