Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK)

Regjeringen foreslår å øke GIEKs Alminnelige garantiordning med 10 milliarder kroner, til 120 milliarder kroner, for å bidra til forutsigbarhet og trygghet i maritime eksportbedrifter og øvrige eksportbedrifter.

Videre ønsker Regjeringen å utvide GIEKs byggelånsgarantiordning til å inkludere bygging av mindre skip og innretninger til havs, for eksempel knyttet til fornybar energi/vindkraftanlegg.

Regjeringen har også besluttet å åpne for at GIEK kan gi garantier til prosjekter som er i nasjonal interesse. Sammen med tilsvarende endring for lån fra Eksportfinans innebærer det at også andre forhold enn konkrete leveranser fra Norge kan vektlegges i vurderingen av om et prosjekt kvalifiserer for å få lån og garantier.