Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnavgiften på fyringsolje

Regjeringen foreslår å fjerne avgiften på fyringsolje for tang- og taretrålere fra 1. juli 2010.

Se proposisjon til Stortinget.