Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitær hjelp

Regjeringen foreslår å øke den humanitære støtten med til sammen 142 millioner kroner for å kunne møte akutte kriser gjennom resten av året.

En forholdsvis stor del av pengene på nødhjelpsbudsjettet ble brukt til støtte etter jordskjelvet på Haiti. Erfaringsmessig vil det inntreffe nye naturkatastrofer både på Afrikas Horn, i Asia og Latin-Amerika i løpet av året. Av de 142 millioner kronene er det derfor satt av 40 millioner kroner som beredskap for å kunne møte behov for støtte etter naturkatastrofer.

Se også Utviklingssamarbeid – gjenoppbygging av Haiti