Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husleietilskudd i Trondheim

Husleiereguleringen av boliger ble avviklet 1.januar 2010. Boligene som tidligere var husleieregulert ligger i Oslo og Trondheim kommune. Det ble fra og med 2010 opprettet et husleietilskudd i samarbeid med Oslo kommune. Tilskuddet skal bidra til at leietakere som bor i tidligere husleieregulerte boliger i Oslo og som har en vanskelig økonomisk situasjon, skal kunne beholde boligen etter at husleiereguleringen ble avviklet. Utgiftene deles likt mellom stat og kommune.

Regjeringen foreslår nå at ordningen med husleietilskudd utvides til også å gjelde leietakere i tidligere husleieregulerte boliger i Trondheim kommune. Vilkårene for å motta støtte settes lik vilkårene i Oslo kommune, med unntak av leiesummen som det gis tilskudd til. I Oslo kommune gis det ikke tilskudd til den delen av husleien som overstiger 14 500 kroner per måned. Det foreslås at dette taket settes til 11 000 kroner i Trondheim kommune, da det er dokumentert lavere gjennomsnittlig leienivå i Trondheim.