Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon Norge – tapsfond for lån og garantier til fiskerinæringen

I forbindelse med tiltak for fiskerinæringen ble det i 2009 vedtatt innført en garantiordning

knyttet til førstehåndsomsetningen av fisk for fiskesalgslagene, garantier for driftskreditt for fiskerinæringen og en egen likviditetslåneordning for fiskerinæringen.

Innovasjon Norge innvilget garantier som samlet sett skulle innebære en avsetning til tapsfond på 107,5 millioner kroner av den bevilgede tapsavsetningen på 213 millioner kroner.

Ved en feil ble det ikke bedt om utbetaling av bevilgningene og posten ble dermed ikke belastet innen årets slutt.

For å sikre nødvendig tapsavsetning til de pådratte forpliktelsene må tapsfondet bevilges på nytt i forbindelse med revidert budsjett for 2010.