Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon Norge

Rammen for landsdekkende innovasjonslån fra Innovasjon Norge foreslås økt med 200 millioner kroner, øremerket de maritime næringene.

Videre foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til miljøprosjekter i de maritime næringene og utvikling av nærskipsfartsflåten med 10 millioner kroner. Prosjekter knyttet til gassdrift skal være særlig prioritert.

Det foreslås også å øke bevilgningen til Bedriftsrettet kompetansestyrkingsprogram med 8 millioner kroner, øremerket bedrifter i de maritime næringene.

I tillegg foreslår Regjeringen å øke ordningen med Forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter) med 20 millioner kroner, øremerket prosjekter i de maritime næringene.

Se også Såkornfondet