Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innvandrere; språk- og samfunnsopplæring

Prognosen for antall nye asylsøkere i 2010 er redusert. Dette fører til en nedgang i antall personer i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap som vil utløse førsteårs tilskudd i 2010. En reduksjon i antall nye asylsøkere fører videre til en nedgang i utgifter til norskopplæring for asylsøkere i mottak. Anslaget for antall personer som vil utløse andreårs tilskudd er også nedjustert. Regjeringen foreslår å redusere utgiftene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap med 72 millioner kroner.