Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Integreringstilskuddet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anslår at til sammen 6 500 flyktninger vil bli bosatt i kommunene i 2010, som er 1 500 færre enn anslaget som er lagt til grunn i saldert budsjett. Dette fører til en reduksjon i utgifter til førsteårs integreringstilskudd. Anslaget for antall personer som utløser andreårs integreringstilskudd er også lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Dette innebærer at utgiftene reduseres med 290,1 millioner kroner.

I 2010 er det behov for å bosette 680 enslige, mindreårige flyktninger under 18 år i kommunene.

Regjeringen foreslår at enslige, mindreårige flyktninger under 18 år som bosettes i 2010 utløser førsteårs integreringstilskudd etter voksen sats. Dette gir et økt tilskudd til kommunene på 20 000 kroner per enslige, mindreårige flyktning under 18 år som bosettes i 2010. Dette innebærer et økt bevilgningsbehov på 9 millioner kroner til integreringstilskudd.

Samlet foreslår Regjeringen å redusere bevilgningen til integreringstilskudd med 281,1 millioner kroner.