Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Isbryting i Oslofjorden

Det har vært en lang og sammenhengende kuldeperiode på Østlandet vinteren 2010.

Dette har medført ekstraordinære problemer med framkommeligheten i Oslofjorden grunnet is. Kystverket er påført ekstra kostnader til innleie av fartøy til isbryting i området for å holde hoved-/biled åpen for ferdsel. Videre har is i drift påført navigasjonsinnretningene skader.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner for å dekke de ekstraordinære kostnadene knyttet til isbryting vinteren 2010.