Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jernbane – drift og vedlikehold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Jernbaneverket til drift og vedlikehold i jernbanenettet med i alt 260 millioner kroner.

Det er et klart behov for forsert vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet i forhold til de vedlikeholdsplaner som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2010-2019.

Forslaget til økt bevilgning til vedlikehold omfatter:

  • 70 millioner kroner til forberedelser til ballastrensing (Bergens-, Dovre-, og Østfoldbanen)
  • 50 millioner kroner til vedlikehold på Bergensbanen (sporfornying, ballastrensing og forebyggende vedlikehold)
  • 50 millioner kroner til sporfornyelse på Dovrebanen
  • 20 millioner kroner til fornyelse av kontaktledning på Dovrebanen
  • 25 millioner kroner til ballastrensing på Østfoldbanen
  • 15 millioner kroner til fornyelse av publikumsområder
  • 10 millioner kroner til fornyelse av fiberkabel (publikumsinformasjon)
  • 20 millioner kroner til fornyelse av bruer

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane.