Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jernbane – nytt dobbeltspor Oslo - Ski

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til prosjektet ”Nytt dobbeltspor Oslo – Ski” med 64 millioner kroner.

Økningen er fordelt slik:

  • 29 millioner kroner til forsert planlegging og prosjektering av ombygging av Ski stasjon.
  • 18 millioner kroner til grunnerverv ved Ski stasjon.
  • 17 millioner kroner til forsert planlegging og prosjektering av nytt dobbeltspor Oslo - Ski.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om prosjektet.