Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimakvoter - reduserte utgifter til kjøp

Samlet behov for kjøp av klimakvoter ble i Regjeringens opprinnelige budsjettforslag anslått til 25-30 millioner kvoter. Etter dette har Finansdepartementet inngått avtaler om store volum til fast pris. Samlet kontraktsvolum for levering i Kyoto-perioden er 20,6 millioner kvoter. Gjennomsnittlig kvotepris i inngåtte kontrakter per 31. mars 2010 er 105,40 kroner, og dette er lavere enn tidligere forutsatt. Kvoteprisen i nye kontrakter anslås også lavere. I tillegg vil leveransene av kvoter, og dermed også utbetalingene, komme noe senere enn tidligere lagt til grunn.

Bevilgningen til kjøp av klimakvoter blir derfor i Revidert nasjonalbudsjett 2010 foreslått satt ned med 1 085 millioner kroner til 135 millioner kroner. Sammen med 715 millioner kroner i overført bevilgning fra 2009 gir dette rom for utbetalinger på til sammen 850 millioner kroner i 2010.