Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kompensasjon for merverdiavgift

Tilskuddet til kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner og private og ideelle virksomheter foreslås redusert med til sammen 230 millioner kroner, fra 15 345 millioner kroner til 15 115 millioner kroner. Nedjusteringen skyldes oppdaterte prognoser over bevilgningsbehovet på bakgrunn av regnskapstall for 2009.