Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) benyttes ofte som et mål for den underliggende konsumsprisveksten.

Den samlede veksten i konsumprisene (KPI) anslås til 2,2 prosent i 2010, opp fra 2,1 prosent i 2009. Mens prisene på elektrisitet og drivstoff trakk den samlede prisveksten ned i fjor, ventes økning i prisene på disse varegruppene å trekke samlet prisvekst opp i år. Prisene på importerte konsumvarer ventes, i motsetning til i fjor, isolert sett å trekke den samlede konsumprisveksten ned i år. Utenom energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås en prisvekst i år på 1,3 prosent, mot 2,6 prosent i fjor.