Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte

Utgiftene til kontantstøtte i 2010 anslås til 1 440 millioner kroner. Dette er 22 millioner kroner høyere enn bevilgningen i saldert budsjett.

Merbehovet skyldes hovedsakelig en økning i anslaget for barn i kontantstøttealder, og at effekten av barnehageutbyggingen i 2009 har blitt noe svakere enn det som lå til grunn i saldert budsjett.