Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriminalomsorgen – økt driftsbudsjett

Antall varetektsinnsatte i norske fengsler har økt betydelig i den senere tid. Den høye kapasitetsutnyttelsen i fengslene har ført til en presset arbeidssituasjon for de tilsatte. Regjeringen foreslår derfor å øke kriminalomsorgens driftsbudsjett med 16 millioner kroner.