Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Det er et stort behov for kvalifisert bemanning i fengslene. Regjeringen foreslår derfor å ta opp en ekstra klasse (om lag 25 aspiranter) ved Kriminalomsorgens utdanningssenter fra høsten 2010. Aspirantene vil starte utdanningen som ekstrabetjenter i de fengsler hvor behovet er størst. Oslo fengsel vil være blant de fengslene som blir prioritert. Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 4 millioner kroner til formålet.