Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystartillerianlegg

Regjeringen foreslår å omdisponere 24 millioner kroner innenfor forsvarsbudsjettet til dekning av utgifter til fjerning av installasjoner ved en del nyere kystartillerianlegg som har vært beholdt og langtidslagret (lagret i "møllpose").