Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mattilsynet - gebyr

Inntektsmulighetene fra Mattilsynets gebyrer er vurdert på nytt med utgangspunkt i tidspunktet for ikrafttredelse av den såkalte hygiene- og kontrollpakken, samt visse andre forhold. For å sikre realistisk budsjettering foreslår Regjeringen å redusere bevilgningen med 20,5 millioner kroner.

Reduksjonen gjelder gebyr for kjøttkontroll, gebyr for veterinær grensekontroll og gebyr for oppfølgende tilsyn.