Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Meirverdiavgiftskompensasjon

Regjeringa foreslår å oppheve retten til papirinnlevering av kompensasjonsoppgåve for meirverdiavgift, slik at alle som har rett på kompensasjon frå no av må levere kompensasjonsoppgåve elektronisk.

Sjå også proposisjon til Stortinget og pressemelding.