Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift – hestebransjen

I sammenheng med utarbeidelsen av en veileder for skatteetaten og bransjen med hensyn til kriterier for næringsklassifisering av hestehold, kan det også være naturlig med en gjennomgang av den merverdiavgiftsmessige behandlingen av pengepremier vunnet i trav- og galoppløp. For å kunne registreres i Merverdiavgiftsregisteret må det foreligge næringsvirksomhet. Det må også foreligge omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. Når det gjelder pengepremier som hesteeiere mottar i trav- og galoppløp, har det som resultat i forvaltningspraksis vært lagt til grunn at dette ikke utgjør omsetning i merverdiavgiftslovens forstand.

Når det gjelder den merverdiavgiftsmessige behandlingen av pengepremier vunnet i trav- og galoppløp, tar regjeringen sikte på å komme med en nærmere vurdering i statsbudsjettet for 2011