Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mesta

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) fattet i oktober 2009 vedtak om at Mesta AS i forbindelse med etableringen av selskapet i 2003 mottok ulovlig statstøtte. ESAs vedtak knytter seg til overkompensasjon på overgangskontrakter, at Mesta ble fritatt for å betale dokument- og tinglysningsavgift da eiendommer ble overført fra Statens Vegvesen og enkelte restruktureringskostnader.

Nærings- og handelsdepartementet har sammen med ESA beregnet at Mesta skal tilbakebetale 129 millioner kroner inklusiv renter til staten.