Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen vil være søknadsbasert og vil omfatte alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg med unntak av kommuner/ fylkeskommuner og kommunale foretak. Ordningen vil gjelde idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010. Ordningen vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, med Lotterinemnda som klageinstans.

Se pressemelding fra Kulturdepartementet.