Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NAV – ekspertgruppe

Arbeidsdepartementet har satt ned en ekspertgruppe, som ledes av professor Terje P. Hagen, som skal se på arbeidsdelingen og samhandlingen mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter. Ekspertgruppa la 30. april fram sin første delrapport. Dette er i all hovedsak en beskrivelse av situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten per nå.

Sluttrapporten som skal legges fram innen 30. juni 2010, vil også inneholde ekspertgruppas eventuelle forslag til endringer.