Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Narkotikaprogram med domstolskontroll

En prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll trådte i kraft i 2006 som straffereaksjon for rusmisbrukere i Oslo og Bergen. Prøveordningen innebærer at rusmisbrukere som tidligere ville ha blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for kriminelle handlinger, kan dømmes til rehabiliteringsprogram.

Prøveprosjektet er under evaluering. For å sikre en grundig evaluering, legges det opp til at deltakere som tas opp i programmet i 2010 også skal inngå i evalueringen. Regjeringen foreslår derfor å forlenge prosjektperioden ut 2014.