Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalmuseet

Regjeringen varsler nå å sette av 15 millioner kroner til forprosjektering av vinnerutkastet for nytt Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design. Dette kommer i tillegg til 25 millioner kroner som allerede er bevilget i 2010 til å gjennomføre arkitektkonkurransen for det nye museet.

Les mer i pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet