Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nødnett - fullføre første byggetrinn

Bevilgningen til første utbyggingstrinn av Nødnett under Justisdepartementet foreslås økt med 216 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er at utbetalinger er skjøvet fra 2009 til 2010 på grunn av forsinkelser og en økning av prosjektets kostnadsramme i 2009.

I tillegg foreslås det en tilleggsbevilgning under Helse- og omsorgsdepartementet på om lag 38 millioner kroner, blant annet til prosjektkostnader i Helsedirektoratet og opplæring i kommunehelsetjenesten.