Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nofima

Nofima AS fikk i september 2007, som del av den endelige etableringen av Nofima AS, et mellomfinansieringslån fra staten på vel 42,8 millioner kroner. I forbindelse med revidert budsjett for 2009 ble det vedtatt at lånet i sin helhet skulle tilbakebetales innen 1. juli 2010.

Nofima har i dag en likviditetssituasjon som gjør det utfordrende å innfri lånet innen fristen. Regjeringen foreslår med bakgrunn i dette å forlenge tilbakebetalingstiden på lånet til Nofima med inntil 10 år.