Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Overtredelsesgebyr - biomasseregelverket

Fiskeridirektoratet avdekket høsten 2007 overskridelser i biomasseregelverket, og det ble ilagt ni overtredelsesgebyr på totalt 30 millioner kroner. Av dette er i overkant av en million kroner allerede innbetalt av ett selskap.

Sivilombudsmannen avga en uttalelse i november 2009 der det ble uttrykt tvil om Fiskeridirektoratet ileggelse av gebyr var i tråd med Grunnloven § 96. Fiskeri- og kystdepartementet kom etter en ny vurdering til at bestemmelsen settes til side og at de vedtak som allerede er fattet må oppheves.

Det foreslås at selskapet som allerede har betalt inn gebyret får dette tilbakebetalt inklusiv renter, tilsvarende 1,05 millioner kroner.