Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsskatt

Regjeringen foreslår å innføre en regel som pålegger oljeselskapene å gi ligningsmyndighetene opplysninger om avtale- og salgsvilkår for alt salg av gass utvunnet på norsk kontinentalsokkel. På grunn av den høye skattesatsen på inntekt fra petroleumsvirksomhet (78 prosent), har oljeselskapene sterke incentiver til å redusere inntekten som henføres til petroleumsskatteregimet ved salg av gass til beslektede selskaper (internsalg). Formålet med opplysningsplikten er å sikre ligningsmyndighetene best mulig tilgang til markeds- og kontraktsinformasjon, som er nødvendig for å kontrollere at oljeselskapene har fastsatt riktig pris ved interne gassalg.

Se også proposisjon til Stortinget.